Veikla

Viešieji pirkimai

Pateikiama inforrmacija apie vykdomus, paasibaigusius viešiuosius pirkimus, viešųjų pirkimų planai, pirkimų ataskaitos, UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimas
Viešųjų pirkimų ataskaitos
Mažos vertės pirkimų ataskaitos
UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
  • UAB Kauno butų ūkio supaprastintų pirkimų taisyklės (nuoroda)
Vykdomi viešieji pirkimai

Daugiabučių namų Draugystės g. 9A, Savanorių pr. 204A, P. Plechavičiaus g. 2, Kaune atnaujinimo (modernizavimo) darbai (CVP IS Nr.320737)

Pasibaigę viešieji pirkimai

Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS

CVP IS priemonėmis buvo organizuotas pirkimas Nr.319951 dėl keltuvų neįgaliesiems remonto darbų pirkimo. 2017-03-29 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Rol-automatikas“.

MŪSŲ KONTAKTAI:

Bendras tel. nr. 8-37 350 364 
Pirkimų skyrius, tel. nr.  8-640 39447
El. paštas: pirkimai@kbu.lt

Darbo užmokestis

Pateikiame duomenis apie UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinį bruto darbo užmokestį.

Darbo užmokestis

UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų pareigybių grupės

2015 metai

2016 metų I pusm.

2016 metų III ketv.

2016 metų. IV ketv.

Darbuotojų skaičius

Bruto atlyginimas, EUR/mėn.

Darbuotojų skaičius

Bruto atlyginimas, EUR

Darbuotojų skaičius

Bruto atlyginimas, EUR

Darbuotojų skaičius

Bruto atlyginimas, EUR

 Vadovai

3

2.021,09

2

1.807,47

3

1 276,93

3

1.520,99

 Poskyrių vadovai

4

1.064,56

4

916,27

4

853,15

3

940,28

 Administravimo vadybininkai

15

496,53

12

502,75

12

586,30

14

635,16

 Vadybininkai (Darbų vadovai)

9

615,24

8

737,32

8

772,69

10

732,40

 Specialistai

14

534,02

14

600,43

14

575,64

14

589,38

 Santechnikai

14

501,67

15

493,56

14

628,01

15

654,60

 Elektrikai

5

592,74

4

783,28

4

822,89

5

612,87

 Šiluminininkai

10

735,71

10

779,66

10

752,16

11

814,34

 Statybininkai

10

645,50

13

557,60

21

769,04

27

711,05

 Vairuotojai, mechanizatoriai

4

536,40

4

579,01

4

633,83

4

602,96

 Pagalbinis aptarnaujantis personalas

5

498,82

5

411,50

5

528,74

4

562,20
 UAB Kauno  butų ūkio metinis darbo užmokesčio fondas
Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 
Darbo užmokesčio fondas 981051 € 877646 €  873261 € 875235 €

UAB Kauno būtų ūkyje 2015 m. dirbo 93 darbuotojai, vadovaujantį personalą sudarė 9 darbuotojai, vykdantįjį personalą sudarė 84 darbuotojai.

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į finansų ir apskaitos, administravimo paslaugų, plėtros ir pirkimų skyrius.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

UAB Kauno butų ūkio biudžetas – tai bendrovės pajamų ir išlaidų planas. Kartą per ketvirtį parengiama ataskaita, kaip bendrovė vykdo biudžetą.