Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas

Daugiabučio namo avarijų namo inžineriniuose tinkluose likvidavimas visą parą
• Likviduojame ar lokalizuojame avarijas Užsakovo prižiūrimo pastato inžineriniuose tinkluose bei jų įrangoje esant šioms aptarnavimo riboms:
– šalto ir karšto vandens tiekimas – nuo po skaitiklio esančios įvadinės šalto vandentiekio uždaromosios armatūros iki atsišakojimo į buto vidaus tinklus;
– nuotekos (lietaus vandens ir buitinės) – nuo pirmo nuotekų šulinio, esančio kieme (gatvėje), iki atsišakojimo į buto vidaus tinklus;
– elektros energijos tiekimas – nuo izoliatorių, esančių ant pastato sienos iki 3,5m aukščio, tranzitinės arba įvadinės elektros spintos iki buto elektros skaitiklių ar negyvenamųjų patalpų elektros tinklų pasijungimo taško bei elektros instaliacijos tinklai bendroms namo reikmėms.