Šilumos ūkio priežiūra

Teikiame daugiabučių namų bendrijoms šilumos ūkio techninės priežiūros paslaugas, kurios apima:

 • šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
 • norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
 • pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas,
 • reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
 • prižiūrimi šilumos punkto patalpos elektros tinklai;
 • tikrinamas atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimas ir jo plombos bei nurašomi rodmenys.
 • bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų stovų atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
 • bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki šildymo prietaisų;
 • šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos pastato vamzdyno atšakų, stovų reguliavimas ir valymas;
 • šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 • šildymo sistemos praplovimas;
 • šildymo sistemos hidraulinis išbandymas;
 • pastato šilumos įrenginių (t.t. šilumos punkto) paruošimas šildymo sezonui;
 • aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punkte po įvadinių sklendžių;
 • šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;
 • tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;
 • šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;
 • šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu (praplovimo medžiagos užsakovo);
 • filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;
 • manometrų demontavimas (sumontavimas), atliekant metrologinę patikrą.
 • ir kitos sutartinės paslaugos.

Kiekvienas pastatas yra unikalus savo inžineriniais tinklais bei jų įranga. Atsižvelgdami į konkrečią situaciją, bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų būklę mes Jums pateiksime specialų pasiūlymą. Jums tereikia tik užpildyti užklausos formą