Gyventojams

Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir teikia šias paslaugas: bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų) naudojimą, butų savininkams skaičiuoja ir renka įvairius mokesčius. Bendrovė ištisą parą atlieka pastato vidaus inžinerinių tinklų (elektros, šalto ir karšto vandens, nuotekų, šildymo) avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus.

Bendrojo naudojimo objektų administratorius teikdamas administravimą privalo užtikrinti sekančių pagrindinių  paslaugų teikimą:

  • namų ir kitų patalpų techninę priežiūrą
  • namų ir kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą)
  • namų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus
  • namų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimą ir lokalizavimą
  • namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą
  • nuo 2014 daugiabučio namo renovaciją (jei vykdoma)

Administratorius atlikdamas namo bendrosios nuosavybės administravimą (pagrindinės funkcijos vykdymą) paslaugas būtinas namui prižiūrėti perka arba atlieka ūkio budu. Pagrindinė paslauga dėl kurios konkuruoja daugiabučių namų priežiūrą teikiančios įmonės yra administravimas, nes kas teikia administravimą tas teikia ir visas kitas susijusias su namo valdymu paslaugas.
daugiabuciu administravimas

Bendrosios nuosavybės administravimo (pagrindinės funkcijos) paslaugos teikimas

UAB Kauno butų ūkis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrąją dalinę nuosavybę administruoja trijose Kauno miesto seniūnijose: Petrašiūnų, Panemunės ir Vilijampolės.