Daugiabučių techninė priežiūra

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra

Namo būklei įvertinti atliekami:

  • Nuolatiniai namo būklės stebėjimai;
  • Periodinės (sezoninės) namo bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros  – pavasarį, pasibaigus šildymo sezonui (ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.) ir rudenį, prieš prasidedant pastato šildymo sezonui, po namo parengties naujam šildymo sezonui akto pasirašymo (ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d.);
  • Specializuotos apžiūros – po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir kitų), namo ar jo dalių griūties, kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas namo konstrukcijų deformacijas, keičiantis valdytojui ir (ar) techniniam prižiūrėtojui;
  • Namo statybiniai tyrimai – techninio prižiūrėtojo siūlymu;
  • Bendroji namo, jo dalies (dalinė) ekspertizė – pagal apžiūrų išvadas;
  • Energijos vartojimo pastate auditas, pastato energinio naudingumo sertifikavimas – jeigu jie būtini pagal Statybos įstatymą ar dėl to priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau –namo savininkai) sprendimas, analizuojant valdytojo ar šildymo ir karšto vandens sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie namo šiluminės energijos (kuro) sąnaudas ir jų santykį su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų šildymui.