Apie mus

Asmens duomenų apsauga

Pateikiama informacija apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

 

Pranešimai apie pažeidimus įstaigoje

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtino galimybę pateikti informaciją apie grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius pažeidimus bendrovėje asmenims, kuriuos su bendrove sieja arba siejo darbo arba sutartiniai santykiai.

 

 
 

UAB Kauno butų ūkis – vienintelė daugiabučius administruojanti įmonė Kaune, kurios 100% akcijų savininkė – Kauno m. Savivaldybė, t.y. mes esame Savivaldybės kontroliuojama bendrovė.

Pagrindinė veiklos kryptis – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra, remontas bei avarijų namo inžineriniuose tinkluose likvidavimas visą parą.

Jūsų name prakiuro vamzdis, išlūžo durys, leidžia stogas, kemšasi lietaus kanalizacija, atsirado elektros instaliacijos gedimas? O gal, tiesiog reikalinga sutartis su avarine tarnyba, kuri bet kuriuo paros metu suteiks reikiamą pagalbą jūsų namo gyventojui, kad būtų lokalizuota avarija? Prie jūsų daugiabučio užaugo pieva ir nėra kam jos nupjauti ? Mes galime Jums padėti.

Vykdydama savo pagrindines funkcijas, bendrovė administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir teikia šias paslaugas: bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų) naudojimą, butų savininkams skaičiuoja ir renka įvairius mokesčius. Bendrovė ištisą parą atlieka pastato vidaus inžinerinių tinklų (elektros, šalto ir karšto vandens, nuotekų, šildymo) avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus.

Kiekviename name yra inžineriniai tinklai, kuriuos reikia prižiūrėti, remontuoti, atnaujinti. Teikiame paslaugas ir daugiabučių namų bendrijoms, namams, kuriuose įregistruota jungtinė veikla, komercinės paskirties pastatams, bei visiems kitiems pastatams, kuriems reikia techninės priežiūros, avarinės tarnybos, patalpų administravimo. Mūsų įmonės įkainiai mažiausi mieste. Esame lankstūs, todėl kiekvienam klientui pateikiame specialų pasiūlymą.

UAB Kauno butų ūkis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrąją dalinę nuosavybę administruoja trijose Kauno miesto seniūnijose: Petrašiūnų, Panemunės ir Vilijampolės.

UAB Kauno butų ūkio veiklos kokybę garantuoja veiklos civilinis atsakomybės draudimas 1,15 mln. eurų sumai ir atitinkamų ministerijų išduoti atestatai:

  • Vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą;
  • Verstis elektros įrenginių eksploatavimu ir atlikti pastatų elektros ūkio priežiūrą;
  • Verstis šilumos įrenginių eksploatavimu ir atlikti pastatų šilumos ūkio priežiūrą;
  • Atlikti pastatų vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūrą ir įrengimą;
  • Atlikti statinio statybos (remonto) darbus ir statinių techninę priežiūra

UAB Kauno butų ūkis siekia teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas, bendrovei svarbus nuolatinis tobulėjimas savo srityje.

UAB Kauno butų ūkio valdymo struktūros schema