Veikla

Veiklos įstatai

UAB Kauno butų ūkio įstatai

Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika

Viešieji pirkimai

Pateikiama inforrmacija apie vykdomus, pasibaigusius viešiuosius pirkimus, viešųjų pirkimų planai, pirkimų ataskaitos, UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimas
Metinės pirkimų ataskaitos
 • Ataskaitos Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
 • Atn-3 Ttipinė forma už 2017 metus Reg. data: 2018-03-07 Nr. 2018-921473
 • Vykdomi viešieji pirkimai
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS
  Pasibaigę viešieji pirkimai
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (iki 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS

  Pirkimo sutarčių viešinimas

  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS

  MŪSŲ KONTAKTAI:

  Bendras tel. nr. 8 800 20 000
  Teisės ir pirkimų poskyris, tel. nr.  8 640 39447, 8 650 21937
  El. paštas: pirkimai@kbu.lt

Darbo užmokestis

Pateikiame duomenis apie UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinį bruto darbo užmokestį.

Darbo užmokestis

UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 M. III KETV.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 96 darbuotojai. 
Vadovaujantis personalas (Pagrindinė administracija)
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn. Premijos ir kitos išmokos Eur/mėn.
1 Vadovai 3 2023,11 606,93 0

 

Vykdantysis personalas (Darbuotojai)
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas, Eur/mėn.
1 Poskyrio vadovai
3 1933,87
2 Administravimo vadybininkai 9 1105,24
3 Buhalteriai/apskaitininkai 5 1198,14
4 Darbų vadovai 7 2210,88
5 Specialistai 11 1249,80
6 Darbininkai 58 1361,26
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2021 m. III ketvirtį – 1436,24 Eur . 

 

Metinis darbo užmokesčio fondas

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
Darbo užmokesčio fondas 981051 € 877646 €  873261 € 875235 € 1003884 €

1451197 €

1637971 €

1508432 €

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į  techninės priežiūros ir remonto, būsto ir pastatų administravimo,  bendrajį skyrius. 

Biudžeto ataskaitų rinkiniai

UAB Kauno butų ūkio biudžetas – tai bendrovės pajamų ir išlaidų planas. Kartą per ketvirtį parengiama ataskaita, kaip bendrovė vykdo biudžetą.

Parama

Bendrovės paramos teikimo principai ir kryptys, paramos skyrimo kriterijai ir prioritetai, prašymų skirti paramą teikimo ir svarstymo tvarka bei sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimo pagrindai ir viešinimo tvarka.