Veikla

Veiklos įstatai

UAB Kauno butų ūkio įstatai

Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika

Asmenims, siekiantiems eiti pareigas

Pareigybių sąrašas, į kurį prieš skiriant asmenį bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį.

Asmenims, siekiantiems eiti pareigas

Informacija apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte

Pareigybių sąrašas, į kurį prieš skiriant asmenį bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį. Į šį sąrašą įtraukiamos visos bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalyje nurodytų požymių atitinkančios pareigybės, taip pat į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto sprendimu – kitos viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų pareigybės:

• Techninės priežiūros direktorius
• Administravimo direktorius
• Vyr. finansininkas
• Teisininkas
• Viešųjų pirkimų specialistas
• Poskyrio vadovas
• Darbų vadovas

Viešieji pirkimai

Pateikiama inforrmacija apie vykdomus, pasibaigusius viešiuosius pirkimus, viešųjų pirkimų planai, pirkimų ataskaitos, UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimas
Metinės pirkimų ataskaitos
 • Ataskaitos Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
 • Atn-3 Ttipinė forma už 2017 metus Reg. data: 2018-03-07 Nr. 2018-921473
 • Vykdomi viešieji pirkimai
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS
  Pasibaigę viešieji pirkimai
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (iki 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS

  Pirkimo sutarčių viešinimas

  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS

  MŪSŲ KONTAKTAI:

  Bendras tel. nr. 8 800 20 000
  Teisės ir pirkimų poskyris, tel. nr.  8 640 39447, 8 650 21937
  El. paštas: pirkimai@kbu.lt

Darbo užmokestis

Pateikiame duomenis apie UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinį bruto darbo užmokestį.

Darbo užmokestis

UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I Ketv.
 
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 85 darbuotojai.

Eil. Nr.PareigybėDarbuotojų skaičiusPastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn.Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn.Premijos ir kitos išmokos, Eur/mėn.
1Vadovai33636,441244,080

Eil. Nr.PareigybėDarbuotojų skaičiusPriskaičiuotas atlyginimas, Eur/mėn.
1Poskyrio vadovai22504.76
2Administravimo vadybininkai51170.78
3Darbų vadovai62354.82
4Specialistai131274.94
5Santechnikai131432.86
6Elektrikai61820.26
7Šiluminininkai171218.44
8Statybininkai181227.87
9Vairuotojai,mechanizatoriai11040.41
10Pagalbinis aptarnaujantis personalas1900.80

Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2023 m. I ketvirtį1535,45 Eur.

 

 

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 metais.

Viso: 92 darbuotojai

Eil. Nr.PareigybėDarbuotojų skaičiusPastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn.Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn.Premijos ir kitos išmokos, Eur
1Vadovai32739.75871.02319.77
Eil. Nr.Darbuotojų pareigybių grupėsDarbuotojų skaičiusBruto atlyginimas, Eur
1Poskyrių vadovai22629.69
2Administravimo vadybininkai81264.31
3Darbų vadovai62315.6
4Specialistai151334.81
5Santechnikai141369.05
6Elektrikai71459.75
7Šilumininkai171399.42
8Statybininkai181435.38
9Vairuotojai, mechanizatoriai11176.3
10Pagalbinis aptarnaujantis personalas1863.93
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2022m. – 1466,79 Eur.
 

Metinis darbo užmokesčio fondas

Metai2020 m.2021 m.2022 m.
Darbo užmokesčio fondas1 473 803 €1 484 109 €1 549 423 €

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į  techninės priežiūros ir remonto,
būsto ir pastatų administravimo,  bendrajį skyrius. 

Biudžeto ataskaitų rinkiniai

UAB Kauno butų ūkio biudžetas – tai bendrovės pajamų ir išlaidų planas. Kartą per ketvirtį parengiama ataskaita, kaip bendrovė vykdo biudžetą.

Biudžeto ataskaitų rinkiniai

2023 m.

2023 m. 1-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 1-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 12mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 9mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 1-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022m. 1-ąjį ketvirtį

2021 m.

‘Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021m. 1-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021m. 1-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021m. 9mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 12 mėnesių

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 12mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 09mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 1-ąjį ketvirtį

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2019 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 4-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 3-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 2-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 1-ąjį ketvirtį

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2018 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018m. 12mėn.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 9 mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 1-ąjį ketvirtį

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2017 metus

Įmonės vadovo pranešimas už 2017 m.

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys,Metinis pranešimas už 2016 metus

Parama

Bendrovės paramos teikimo principai ir kryptys, paramos skyrimo kriterijai ir prioritetai, prašymų skirti paramą teikimo ir svarstymo tvarka bei sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimo pagrindai ir viešinimo tvarka.

Strateginis planavimas

VEIKLOS STRATEGIJA

Strateginis planavimas

VEIKLOS STRATEGIJA