Veikla

Veiklos įstatai

UAB Kauno butų ūkio įstatai 

Viešieji pirkimai

Pateikiama inforrmacija apie vykdomus, pasibaigusius viešiuosius pirkimus, viešųjų pirkimų planai, pirkimų ataskaitos, UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimas
Metinės pirkimų ataskaitos
UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
  • UAB Kauno butų ūkio supaprastintų pirkimų taisyklės (nuoroda)
Vykdomi viešieji pirkimai
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS
Pasibaigę viešieji pirkimai
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (iki 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS
  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS

Pirkimo sutarčių viešinimas

  • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS

MŪSŲ KONTAKTAI:

Bendras tel. nr. 8 800 20 000
Teisės ir pirkimų poskyris, tel. nr.  8 640 39447, 8 650 21937
El. paštas: pirkimai@kbu.lt

Darbo užmokestis

Pateikiame duomenis apie UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinį bruto darbo užmokestį.

Darbo užmokestis

UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 M. II KETV.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 116 darbuotojų. 
Vadovaujantis personalas (Pagrindinė administracija)
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn. Premijos ir kitos išmokos Eur/mėn.
1 Vadovas ir jo pavaduotojai 3 2201,52 585,65 244,12

 

Vykdantysis personalas (Darbuotojai)
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas, Eur/mėn.
1 Poskyrio vadovai
4 1746,49
2 Administravimo vadybininkai 10 1065,87
3 Buhalteriai/apskaitininkai 6 927,82
4 Darbų vadovai 9 1489,88
5 Specialistai 13 1039,47
6 Darbininkai 71 1059,04
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2019 m.II ketvirtį – 1158,79 Eur

Metinis darbo užmokesčio fondas

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m. 2018 m.
Darbo užmokesčio fondas 981051 € 877646 €  873261 € 875235 € 1003884 €

1451197 €

1637971 €

2017 IV ketv. bendrovėje dirbo 140 darbuotojų, vadovaujantį personalą sudaro 8 darbuotojai, vykdantįjį personalą sudarė 132 darbuotojai.

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į  techninės priežiūros ir remonto, būsto ir pastatų administravimo,  bendrajį skyrius. 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

UAB Kauno butų ūkio biudžetas – tai bendrovės pajamų ir išlaidų planas. Kartą per ketvirtį parengiama ataskaita, kaip bendrovė vykdo biudžetą.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

Aprašymas   Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 2-ąjį ketvirtį
  8,00 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 1-ąjį ketvirtį   8,12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2018 metus   2,66 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018m. 12mėn.   8,11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 9 mėn   8,00 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I-ą pusmetį   8,12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 1-ąjį ketvirtį   3,8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2017 metus
Įmonės vadovo pranešimas už 2017 m. 
  11,7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 12 mėn.   10 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 9 mėn.   7,9 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 1-ąjį pusmetį   26 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 1-ąjį ketvirtį   8,8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys,Metinis pranešimas už 2016 metus   11,7 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metų 12 mėn.   9,31 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metų 9 mėn.   9,89 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metų I-ą pusmetį   9,70 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metų I-ą ketvirtį   9,84 MB  
Finansinių ataskaitų rinkinys,Metinis pranešimas už 2015 metus   4,44 MB  
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metų IV-ą ketvirtį   8,46 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metų III-ą ketvirtį   8,2 MB