Search
Search

Veikla

Veiklos įstatai

UAB Kauno butų ūkio įstatai

Asmens duomenų apsauga

https://kbu.lt/privatumo-politika-2/

Asmens duomenų apsauga

https://kbu.lt/privatumo-politika-2/

Asmenims, siekiantiems eiti pareigas

Pareigybių sąrašas, į kurį prieš skiriant asmenį bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį.

Asmenims, siekiantiems eiti pareigas

Informacija apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte

Pareigybių sąrašas, į kurį prieš skiriant asmenį bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį. Į šį sąrašą įtraukiamos visos bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalyje nurodytų požymių atitinkančios pareigybės, taip pat į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto sprendimu – kitos viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų pareigybės:

• Techninės priežiūros direktorius
• Administravimo direktorius
• Vyr. finansininkas
• Teisininkas
• Viešųjų pirkimų specialistas
• Poskyrio vadovas
• Darbų vadovas

Viešieji pirkimai

Pateikiama inforrmacija apie vykdomus, pasibaigusius viešiuosius pirkimus, viešųjų pirkimų planai, pirkimų ataskaitos, UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimas
Metinės pirkimų ataskaitos
Vykdomi viešieji pirkimai
   • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS
Pasibaigę viešieji pirkimai
   • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (iki 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS
   • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (nuo 2017 m. liepos 1 d.)  CVP IS

Pirkimo sutarčių viešinimas

   • Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS

MŪSŲ KONTAKTAI:

Bendras tel. nr. 8 800 20 000
Teisės ir pirkimų poskyris, tel. nr.  8 640 39447, 8 650 21937
El. paštas: pirkimai@kbu.lt

Darbo užmokestis

Pateikiame duomenis apie UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinį bruto darbo užmokestį.

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2024 metus I ketv.

Viso: 85 darbuotojai

Eil. Nr.Darbuotojų pareigybių grupėsDarbuotojų skaičiusBruto atlyginimas, Eur
1Vadovai35120,72
2Poskyrių vadovai23228,76
3Administravimo vadybininkai51352,07
4Darbų vadovai62608,44
5Specialistai131374,00
6Santechnikai121856,98
7Elektrikai61878,26
8Šilumininkai171254,22
9Statybininkai191836,11
10Vairuotojai, mechanizatoriai11131,63
11Pagalbinis aptarnaujantis personalas10
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2024m. I ketv.1799,83 Eur/mėn.

 

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 metais.

Viso: 85 darbuotojai

Eil. Nr.PareigybėDarbuotojų skaičiusPastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn.
1Vadovai34724.44
Eil. Nr.Darbuotojų pareigybių grupėsDarbuotojų skaičiusBruto atlyginimas, Eur
1Poskyrių vadovai32227.59
2Administravimo vadybininkai51207.57
3Darbų vadovai62393.58
4Specialistai111470.55
5Santechnikai131515.41
6Elektrikai61570.07
7Šilumininkai171290.36
8Statybininkai191442.97
9Vairuotojai, mechanizatoriai11005.91
10Pagalbinis aptarnaujantis personalas1740.56
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2023m. – 1609,62 Eur.

Metinis darbo užmokesčio fondas 2023 metais.

Metai2021 m.2022 m.2023 m.
Darbo užmokesčio fondas1 484 109 €1 549 423 €1 641 809 €

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į  techninės priežiūros ir remonto,
būsto ir pastatų administravimo,  bendrajį skyrius. 

 

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 metais.

Viso: 92 darbuotojai

Eil. Nr.PareigybėDarbuotojų skaičiusPastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn.Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn.Premijos ir kitos išmokos, Eur
1Vadovai32739.75871.02319.77
Eil. Nr.Darbuotojų pareigybių grupėsDarbuotojų skaičiusBruto atlyginimas, Eur
1Poskyrių vadovai22629.69
2Administravimo vadybininkai81264.31
3Darbų vadovai62315.6
4Specialistai151334.81
5Santechnikai141369.05
6Elektrikai71459.75
7Šilumininkai171399.42
8Statybininkai181435.38
9Vairuotojai, mechanizatoriai11176.3
10Pagalbinis aptarnaujantis personalas1863.93
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2022m. – 1466,79 Eur.
 

Metinis darbo užmokesčio fondas 2022 metais.

Metai2020 m.2021 m.2022 m.
Darbo užmokesčio fondas1473 083 €1 484 109 €1 549 423 €

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į  techninės priežiūros ir remonto,
būsto ir pastatų administravimo,  bendrajį skyrius. 

 

Biudžeto ataskaitų rinkiniai

UAB Kauno butų ūkio biudžetas – tai bendrovės pajamų ir išlaidų planas. Kartą per ketvirtį parengiama ataskaita, kaip bendrovė vykdo biudžetą.

Biudžeto ataskaitų rinkiniai

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m.

2023 m. 12 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 1-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 1-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 12mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 9mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 1-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022m. 1-ąjį ketvirtį

2021 m.

‘Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021m. 1-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021m. 1-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021m. 9mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 12 mėnesių

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 12mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 09mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 1-ąjį ketvirtį

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2019 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 4-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 3-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 2-ąjį ketvirtį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 1-ąjį ketvirtį

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2018 metus

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018m. 12mėn.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 9 mėn

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I-ąjį pusmetį

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 1-ąjį ketvirtį

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys, Metinis pranešimas už 2017 metus

Įmonės vadovo pranešimas už 2017 m.

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys,Metinis pranešimas už 2016 metus

Lėšos veiklai viešinti

Informacija apie UAB Kauno butų ūkio veiklos viešinimo ir informavimo paslaugų pirkimus spaudoje

Lėšos veiklai viešinti

• 2023 m.  lėšos veiklai viešinti

 

Parama

Bendrovės paramos teikimo principai ir kryptys, paramos skyrimo kriterijai ir prioritetai, prašymų skirti paramą teikimo ir svarstymo tvarka bei sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimo pagrindai ir viešinimo tvarka.

Parama

UAB Kauno butų ūkio paramos valdymo taisyklės

Prašymas skirti paramą

2021 -2023 metais bendrovė paramos neteikė

Strateginis planavimas

Šis dokumentas tai žemėlapis, kuris padės bendrovės vadovybei suprasti, kokia kryptimi UAB Kauno butų ūkis juda, leidžia nenukrypti bei greičiau ir efektyviau pasiekti užsibrėžtus tikslus.