Veikla

Viešieji pirkimai

Pateikiama inforrmacija apie vykdomus, paasibaigusius viešiuosius pirkimus, viešųjų pirkimų planai, pirkimų ataskaitos, UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planavimas
Viešųjų pirkimų ataskaitos
Mažos vertės pirkimų ataskaitos
UAB Kauno butų ūkio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
  • UAB Kauno butų ūkio supaprastintų pirkimų taisyklės (nuoroda)
Vykdomi viešieji pirkimai
 
Pirkimas CVP IS Nr.  345291 – Pastato-dirbtuvių adresu: Eskavatorininkų g. 2 , Kaune nuomos konkursas:

Nuomojamo Bendrovės turto duomenys – Ekskavatorininkų g. 2, Kaunas; bendras plotas – 447,80 kv.m. turto naudojimo paskirtis – pastatas-dirbtuvės;

pradinis nuompinigių dydis – 2,51 eur/kv – 1123,98 eur/mėn (be PVM)

nuomos sutarties terminas – 5 metai;

paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – 2017-09-20 13:00

pradinis įnašas, lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 6 mėnesių sumai (be PVM) ir jo sumokėjimo terminas – 6743,87 Eur, iki paraiškų teikimo termino pabaigos;

sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, numeris – A/s LT65 7300 0100 0222 6782

 

Pasibaigę viešieji pirkimai

Informacija centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje CVP IS

CVP IS priemonėmis buvo organizuotas pirkimas Nr.319951 dėl keltuvų neįgaliesiems remonto darbų pirkimo. 2017-03-29 buvo pasirašyta sutartis su UAB “Rol-automatikas”.

MŪSŲ KONTAKTAI:

Bendras tel. nr. 8-37 350 364 
Pirkimų skyrius, tel. nr.  8-640 39447
El. paštas: pirkimai@kbu.lt

Darbo užmokestis

Pateikiame duomenis apie UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinį bruto darbo užmokestį.

Darbo užmokestis

UAB Kauno butų ūkio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 M. 4 KETV.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 140darbuotojų. 
Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Pastovioji atlyginimo dalis, Eur/mėn. Kintamoji atlyginimo dalis, Eur/mėn. Premijos ir kitos išmokos Eur/mėn.
1 Vadovai 8 1067,27 208,87 173,9

 

Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas atlyginimas, Eur/mėn.
1 Vadybininkai 24 789,07
2 Buhalteriai 6 563,03
3 Specialistai 7 751,05
4 Tarnautojai 4 671,97
5 Darbininkai 91 697,26
Bendras UAB Kauno butų ūkio visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis už 2017 m.IV ketvirtį – 752,23 Eur

Metinis darbo užmokesčio fondas

Metai 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m.
Darbo užmokesčio fondas 981051 € 877646 €  873261 € 875235 € 1003884 €

1451197 €

2017 IV ketv. bendrovėje dirbo 140 darbuotojų, vadovaujantį personalą sudaro 8 darbuotojai, vykdantįjį personalą sudarė 132 darbuotojai.

Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į  techninės priežiūros ir remonto, būsto ir pastatų administravimo,  bendrajį skyrius.