Search
Search

Teisinė informacija

Daugiabučių namų administravimą ir priežūrą reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos (nuo 2015-12-01) Skaityti plačiau
 2. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (nuo 2015-08-13). Skaityti plačiau
 3. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka (nuo 2015-04-21) Skaityti plačiau
 4. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas Skaityti plačiau
 5. Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašas (nuo 2013-04-18)Skaityti plačiau 1 priedas;
 6. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos (nuo 2013-01-01) Skaityti plačiau
 7. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas (nuo 2013-01-01) Skaityti plačiau
 8. Patalpų savininkų mėnesinių įmokų skaičiavimo ir mokėjimo teisės aktų sąrašas. Skaityti plačiau
 9. Daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir keitimo tvarkos aprašas. Skaityti plačiau
 10. LR civilinis kodeksas.Skaityti plačiau
 11. Šilumos ūkio įstatymas. Skaityti plačiau
 12. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.Skaityti plačiau
 13. Daugiabučių namų priežiūros tvarka. Skaityti plačiau
 14. Kauno miesto ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrankos tvarkos aprašas.Skaityti plačiau
 15. Kauno m. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo maksimalūs tarifai Skaityti plačiau
 16. Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės Skaityti plačiau
 17. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo Skaityti plačiau
 18. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, LR aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-354 Skaityti plačiau
 19. Administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodika. Skaityti plačiau 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas.
 20. Daugiabučių namų (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) šildymo ir karšto vandens priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai. Skaityti plačiau 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas.
 21. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimas.Skaityti plačiau
 22. Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės.Skaityti plačiau
 23. Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklės.Skaityti plačiau
 24. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės.Skaityti plačiau
 25. Dėl triukšmo gyvenamoje aplinkoje.Skaityti plačiau
 26. Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai.Skaityti plačiau
 27. Dėl draudimo rūkyti daugiabučiuose namuose.Skaityti plačiau
 28. Apie gyvūnų čipavimą. Skaityti plačiau
 29. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. Skaityti plačiau

Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomą reglamentuojantys teisės aktai

1. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (nuo 2015-01-01). Skaityti plačiau 2. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašas. Skaityti plačiau 3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas. Skaityti plačiau  4. Įsakymas dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Skaityti plačiau 5. Įsakymas dėl lėtinių ligų, kurių sunkiomis formomis sergantiems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, suteikiama teisė į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo patvirtinimo. Skaityti plačiau 6. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Skaityti plačiau 7. Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (Teikiamas Kauno miesto savivaldybės administracijai) Skaityti plačiau

Korupcijos prevencija

UAB  Kauno butų ūkis, siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą vadovaujasi korupcijos prevencijos nuostatomis – siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms įmonės veikloje

Vykdant korupcijos prevenciją kviečiame būti pilietiškais ir prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti atvykus į klientų aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“, adresu Statybininkų g. 3, Kaune, atvykus į UAB Kauno butų ūkį, adresu Chemijos g. 18, Kaune, registruotu paštu, telefonu (8 37) 35 03 64, el. paštu: info@kbu.lt, interneto svetainėje www.kbu.lt.

UAB Kauno butų ūkio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo, aprašymas