Search
Search

Atnaujinimo žingsniai

1. Namo atnaujinimo proceso inicijavimas

Namo valdytojas* inicijuoja daugiabučio namo atnaujinimą. Gyventojų susirinkime namo valdytojas apibendrina informaciją apie namo būklę bei apžvelgia priemones, kuriomis galima pasiekti efektyvesnį energijos panaudojimą bei pateikia preliminarius skaičiavimus t.y. nurodo preliminarias darbų kainas, energijos bei finansų sutaupymo rodiklius. (Šiuos skaičiavimus gali atlikti mūsų darbuotojai).

 

2. Investicijų plano parengimas

Namo valdytojas konkurso būdu atrenka Investicijų plano rangovą, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą ir pateikia ją Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai (BUPA). BUPA įvertina ataskaitą ir jai pritaria. Tada namo valdytojas gali leisti atrinktam rangovui parengti investicijų planą.

 

3. Investicijų plano viešas aptarimas

Namo valdytojas organizuoja būsto savininkų susirinkimą, kuriame aptariamas investicijų planas. Jei susirinkimo metu pateikiama pastabų dėl investicinio plano, investicijų planas teikiamas atgal investicinio plano rangovui kad patikslintų jį pagal gyventojų pageidavimą.

Plačiau skaitykite

 

4. Investicijų plano derinimas su BUPA

 Parengtą ir aptartą investicijų planą namo valdytojas pateikia būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai. BUPA įvertina, ar investicijų planas atitinka teisės aktus, ir jį suderina.

 Plačiau skaitykite

 

5. Investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime

Suderintas investicijų planas tvirtinamas daugiabučio namo būsto savininkų susirinkime arba balsuojant raštu (balsuoti raštu galima siunčiant registruotą laišką, arba balsavimo biuleteniu).

 

6. Paraiškos pateikimas bankui

Namo valdytojas kreipiasi į banką ir pateikia paraišką bei reikalingus dokumentus kreditui gauti. Šiuo metu Valstybės atrinkti kaip patikimiausi bankai yra SWEDBANK, SEB ir ŠIAULIŲ BANKAS, kurie teikia pagal Jesicca programą daugiabučių namų modernizavimui kreditą su 3% metinėmis palūkanomis, kurios yra nekintamos.

7. Banko sprendimas

Banko specialistai įvertina gautus dokumentus, BUPA pateiktus patvirtinimus bei kitą informaciją ir priima sprendimą dėl kredito suteikimo.

 

8. Rangovų atranka

Namo valdytojas viešojo konkurso būdu konkurso būdu, pagal viešųjų pirkimų įstatymą atrenka specialistus, kurie atliks visus rangos darbus bei parengia pirkimo ataskaitą ir pateikia ją BUPA.

 

9. Kredito sutarties su banku pasirašymas

Pasirašęs rangos darbų sutartis, namo valdytojas kreipiasi į banko vadybininką ir visų būsto savininkų vardu pasirašo kredito sutartį.

 

10. Kredito sutarties įregistravimas NTR

Kredito sutarties pasirašymo faktą namo valdytojas įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

 

11. Namo atnaujinimo darbai

Atlikus investicijų plane nurodytus darbus ar jų dalį, parengiamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

 

12. Kredito išmokėjimas

Namo valdytojas pateikia bankui atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą. Pagal kurią bankas išmoka pinigus rangovams bei paskirsto išmokėtą sumą gyventojams.

 

13. Kompensacijos suteikimas

Užbaigus vykdyti investicijų plane numatytus darbus, namo valdytojas pateikia BUPA prašymą suteikti valstybės paramą ir kitus BUPA nustatytus dokumentus.

 

14. Investicijų kompensacija

Kai pasiekiamas reikiamas energinio naudingumo lygis visiems būsto savininkams suteikiama nustatyto dydžio kompensacija ir perskaičiuojamas kredito dydis.

 

*Namo valdytojas – daugiabutį namą administruojančios įmonės įgaliotas asmuo, bendrijos pirmininkas arba jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantis fizinis asmuo.

Nuorodos:

AB Swedbank
AB SEB bankas
AB Šiaulių bankas