Darbo užmokestis

UAB Kauno komunalinio ir butų ūkio darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų pareigybių grupės 2013 m. IV ketvirtis 2014 m. I ketvirtis 2014 m. II ketvirtis 2014 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Brutto atlyginimas, Lt. Darbuotojų skaičius Brutto atlyginimas, Lt. Darbuotojų skaičius Brutto atlyginimas, Lt. Darbuotojų skaičius Brutto atlyginimas, Lt.
Vadovai 3 3808,96 3 5908.58 3 5916.45 3 6358.97
Administracijos darbuotojai 38 1536,26 39 1684.52 41 1882.82 41 2000.65
Darbininkai 59 1553,16 52 1498.31 49 1767.36 50 1875.6

UAB Kauno  būtų ūkyje dirba 103 darbuotojai, vadovaujantį personalą sudaro 13 darbuotojų, vykdantįjį personalą sudaro 90 darbuotojų. Pagal išsilavinimą 32 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, aukštesnįjį išsilavinimą turi 14 darbuotojų, vidurinį specialybės išsilavinimą turi 56 darbuotojai. Bendrovės personalas pagal funkcijas skirstomas į buhalteriją, bendrąjį, administravimo, techninės priežiūros, plėtros ir pirkimų skyrius.