Search
Search

Būsto remontas: ką būtina žinoti prieš pradedant?

Prasidėjęs šiltasis sezonas palankus būstui atnaujinti – galima dirbti atvėrus langus, paprasčiau keisti radiatorius dėl išjungto šildymo, galiausiai gera kartu su atgimusia gamta atnaujinti ir savo erdvę. Kauno butų ūkio įmonės ir kitų įstaigų specialistai pataria, ką būtina žinoti daugiabučio gyventojams prieš imantis darbo.

Vamzdynų keitimui turi pritarti dauguma
Savo būste savininkas gali keisti vandens tiekimo, nuotekų vamzdynus savo iniciatyva ir be projekto. Tik, jei reikia iš naujo sumontuoti ant naujo vamzdyno vandens apskaitos skaitiklius, būtina pranešti tiekėjui. Tuo tarpu atnaujinant bendruosius vamzdynus vieno ar kelių savininkų arba administratoriaus iniciatyvos neužtenka. Kaip sakė Kauno butų ūkio vadybininkas Rytis Mickevičius, Civiliniame kodekse numatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. „Taigi, norint atlikti viso namo ar jo dalies vamzdynų keitimo darbus, reikalingas namo gyventojų daugumos 51 proc. pritarimas. Mokestis būtų paskirstomas papildomai pagal buto naudingą plotą arba panaudotos namo kaupiamosios lėšos“, – aiškino jis.

Radiatoriams keisti būtinas projektas
Radiatorių keitimas nėra vien jūsų ar pasamdyto santechniko meistriškumo reikalas. Kauno butų ūkio darbų vadovas Jonas Vaitkevičius informavo, kad iš pradžių pas licencijuotus specialistus būtina užsakyti projektą. „Jame nurodomi techniniai parametrai, kurie būtini užtikrinti subalansuotą šilumos tiekimą visam namui, nes butas yra dalis sistemos visumos ir jos pažeisti negalima“, – sakė J.Vaitkevičius. Projekte nurodoma, kokio dydžio turi būti radiatoriai. Tai priklauso nuo buto vietos pastate. Jei šiluma cirkuliuoja iš viršaus į apačią, viršutiniuose aukštuose jų reikės mažesnių, o leidžiantis apačion – vis didesnių. Ir atvirkščiai, jei šiluma kyla į viršų, apatiniams aukštams montuojami mažesni radiatoriai, aukštutiniuose – didesni. Taip užtikrinamas tolygus šilumos paskirstymas. „Projektas nėra sudėtingas ir ilgai laukti, kol jis bus specialisto parengtas, nereikia. Be jo būtų rizika išbalansuoti cirkuliaciją ir vieni butai šiltų stipriai, kiti šaltų ir sąskaitos didėtų viesiems“, – sakė J.Vaitkevičius. Planuojantiems atnaujinti radiatorius, specialistas patarė tai daryti tuo metu, kai „Kauno energija“ daugiabučio rajone atlieka kasmetinius hidraulinius magistralinių vamzdynų testus. „Tuo metu vamzdynai ištuštėja ir labai patogu keisti radiatorius, nes kitu metu reikia išleisti vandenį, paskui vėl pripildyti viso namo ar jo dalies vamzdyną filtruotu vandeniu“, – aiškino J.Vaitkevičius. Kitu laiku geriausia, kad kaimynai pasidomėtų vieni kitais, ar nėra daugiau planuojančių atnaujinti radiatorius. Būna, kad, išleidus iš sistemos vandenį ir pripildžius ją vėl, po kelių dienų vėl tenka kartoti procedūrą, nes norą keisti pareiškia gretimo buto gyventojai. J.Vaitkevičius minėjo, kad vis dar yra namų, kuriuose nėra cirkuliacinio siurblio. „Jis padeda paskirstyti šilumą po visus butus tolygiai. Tai vienkartinė investicija, elektros sąnaudos labai mažos, o efektas didelis“, – pastebi specialistas. 

Skaityti kitų specialistų patarimus

Susiję straipsniai