D.U.K Apie renovaciją

Kas yra investicijų planas?

 • Tai yra priemonių paketas, kurį sudaro techninės priemonės, jų kaina (sąmatiniai skaičiavimai) ir kitos priemonės.

Kuo skiriasi variantas A nuo varianto B?

 • Variantas A yra vyriausybės nustatytas energiją taupančių priemonių paketas, kurias įdiegus pasiekiama ne mažesnė kaip energinio naudingumo klasė C, o variantas B yra papildomos priemonės, kurios gali būti įtrauktos pagal gyventojų pageidavimus.

Ar kainos investicijų plane yra galutinės?

 • Kainos maksimalios, bet ne galutinės. Renovacijos kaina negali būti didesnė nei numatyta investicijų plane.

Kiek laiko vyksta statybos darbai?

 • Renovacijos trukmė iki 2 metų, įskaitant dokumentų parengimą.

Ką pasirinkti tinkuojamą ar ventiliuojamą fasadą?

 • Energijos taupymo prasme jie yra vienodi, tačiau priežiūros bei remonto prasme ventiliuojamas fasadas yra efektyvesnis.

Daryti dalinę ar visą namo renovaciją?

 • Didžiausias efektas gaunamas atnaujinant (modernizuojant) visą namą.

Kuri priemonė garantuoja didžiausią šilumos efektyvumą?

 • Sienų fasado ir stogo šiltinimas.

Už kokias preimones kompensuoja valstybė ir kurių nekompensuoja?

 • Valstybė kompensuoja už visas priemones, kurios taupo šilumos energiją (fasadas, stogas, langai, durys, rūsio perdangos šiltinimas, ventiliacija, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas), nekompensuoja šilumos netaupančių priemonių: buitinių nuotekų sistemų keitimo, elektros instaliacijos keitimo, geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimo, lietaus nuotėkų tvarkymo.

Nuo kada reikės  pradėti mokėti už renovaciją?

 • Po statybos užbaigimo akto surašymo praėjus 30 mėnesių, tačiau galima mokėti ir iškart.

Ar galima kreditą už renovaciją grąžinti dalimis?

 • Buto savininkas kiekvieną mėnesį gaus mokėjimo nurodymą už renovaciją.

Kam tenka mokėti renovacijos mokęstį pardavus butą?

 • Mokestis tenka naujam buto savininkui.

Jeigu gaunu kompensacijas už šildymąir karštą vandenį, kiek kainuos to  buto renovacija?

 • Gaunantiems kompensaciją už šildymą bei karštą vandenį renovacija nieko nekainuoja.

Ar po renovacijos mokesčiai už šildymą sumažės?

 • Mokesčiai vidutiniškai sumažėja 50 proc.

Kas vykdys techninę priežiūrą ir prižiūrės statybos darbus?

 • Techninis prižiūrėtojas atrenkamas konkurso būdu. Statybos rangos darbus prižiūrės projekto administratorius, techninis prižiūrėtojas, Kauno miesto savivaldybė, viešoji įstaiga „BETA“, Valstybinė statybos inspekcija bei įgalioti namo atstovai.

Kas finansuos renovuoto namo trūkumų taisymą?

 • Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kitų)- 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už  statinio nustatytus defektus per garantinį terminą.