Search
Search

Daugiabučių namų modernizavimo programa

Daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) programa

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti.

Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštensnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo daugiau sutaupyti šilumos energijos ir praiilginti pastato ilgaamžiškumą.

 

Darbai, atliekami modernizavime (renovacijoje):

1.Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:

-Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas; 

-Balansinių ventilių stovams įrengimas; 

-Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas; 

-Šildymo vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas; 

-Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose; 

-Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; 

-Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

 1. Langų ir lauko durų keitimas:

-langų keitimas; 

-lauko durų keitimas.

 1. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).
 2. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.
 3. Fasadinių sienų apšiltinimas.
 4. Rūsio perdangos apšiltinimas.
 5. Cokolio šiltinimas.
 6. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.
 7. Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 1. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) keitimas ar pertvarkymas. (Šioms priemonėms skiriamas tik lengvatinis kreditas).

 

Atnaujinimo žingsniai:

 1. Namo atnaujinimo proceso inicijavimas 
 2. Investicijų plano parengimas
 3. Investicijų plano viešas aptarimas
 4. Investicijų plano derinimas su BETA
 5. Investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime
 6. Paraiškos pateikimas bankui
 7. Banko sprendimas
 8. Rangovų atranka
 9. Kredito sutarties su banku pasirašymas
 10. Kredito sutarties įregistravimas NTR
 11. Namo atnaujinimo darbai
 12. Kredito išmokėjimas
 13. Kompensacijos suteikimas
 14. Investicijų kompensacija

 

Valstybė remia modernizavimą (renovaciją) šiais būdais:

 * Nuo 2015 m. sausio 1 d. kompensuojama 50 proc. šių išlaidų dydžio.

 

Kodėl naudinga daugiabučio namo modernizacija (renovacija)?

UAB Kauno butų ūkio teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučio pastato atnaujinimu, detalus aprašas:

 

 1. Parengia ir suderina techninius dokumentus:
 1. Parengia bei suderina kredito ir kredito draudimo sutartis.

 

 1. Atlieka namo modernizavimo procesų valdymą ir monitoringą:
 1. Konsultuoja renovuojamojo namo gyventojus (sutarties galiojimo metu):

Išsamesnę informaciją galite rasti paspaudę šias internetines nuorodas:

http://www.betalt.lt

www.atnaujinkbusta.lt

www.bkagentura.lt