Kaip prisijungti?

Prisijungimo duomenis rasite mokestiniame pranešime už paslaugas.

kaip2

Prisijungę prie savitarnos sistemos atnaujinkite savo kontaktinius duomenis. 

Jeigu nepavyksta prisijungti prie savitarnos

  1. Pasitikrinti ar teisingai suvestas abonento numeris.
  2. Patikrinti ar slaptažodis suvedamas teisingai. Slaptažodį svarbu vesti kaip nurodyta sąskaitoje su didžiosiomis ir/arba mažosiomis raidėmis, jei nurodyta naudonant lietuviškus rašmenis (Ą, Ę, Ė ir pan.).