Paslaugos

Daugiabučių namų renovacija

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti…

Daugiabučių namų renovacija

Modernizavimo (renovacijos) programa

Modernizavimo (renovacijos) programa

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti.

Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštensnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo daugiau sutaupyti šilumos energijos ir praiilginti pastato ilgaamžiškumą.

Darbai, atliekami modernizavime (renovacijoje):

1.Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:

 • Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
 • Balansinių ventilių stovams įrengimas;
 • Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
 • Šildymo vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas;
 • Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
 • Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas;
 • Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

2. Langų ir lauko durų keitimas:

 • langų keitimas;
 • lauko durų keitimas.

3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).
4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.
5. Fasadinių sienų apšiltinimas.
6. Rūsio perdangos apšiltinimas.
7. Cokolio šiltinimas.
8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.
9. Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:
10. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) keitimas ar pertvarkymas. (Šioms priemonėms skiriamas tik lengvatinis kreditas).

Daugiabučiai namai

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti…

Daugiabučiai namai

Modernizavimo (renovacijos) programa

Modernizavimo (renovacijos) programa

Renovacija – tai pastato atnaujinimas, panaudojant įvairias priemones tikslui pasiekti.

Renovacijos tikslas – pasiekti kuo aukštensnę energinio naudingumo klasę, tai yra kuo daugiau sutaupyti šilumos energijos ir praiilginti pastato ilgaamžiškumą.

Darbai, atliekami modernizavime (renovacijoje):

1.Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:

 • Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
 • Balansinių ventilių stovams įrengimas;
 • Vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
 • Šildymo vamzdynų, šildymo prietaisų keitimas;
 • Individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
 • Karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas;
 • Ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas.

2. Langų ir lauko durų keitimas:

 • langų keitimas;
 • lauko durų keitimas.

3. Stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą).
4. Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą.
5. Fasadinių sienų apšiltinimas.
6. Rūsio perdangos apšiltinimas.
7. Cokolio šiltinimas.
8. Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas.
9. Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:
10. Pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių) keitimas ar pertvarkymas. (Šioms priemonėms skiriamas tik lengvatinis kreditas).