Search
Search

Patikslintos valstybės paramos daugiabučiams atnaujinti teikimo taisyklės

2016-05-11 Vyriausybė Aplinkos ministerijos siūlymu patikslino valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo taisykles ir pakeitė valstybės paramos kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių namo energiniam efektyvumui didinti, teikimo tvarką.

Ši valstybės parama pagal patikslintąją tvarką, kuri įsigalios gegužės 16 d., bus teikiama lėšas pervedant į daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą (kai investicijos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms apmokėtos šių savininkų lėšomis) ar į lengvatinio kredito grąžinimo sąskaitą (kai investicijos apmokėtos šio kredito lėšomis), jeigu savininkai investicijų planą bus patvirtinę iki š. m. gegužės 16 d., o lengvatinio kredito sutartis projektui įgyvendinti sudaryta po gegužės 16 d.

Jeigu butų savininkai investicijų planą patvirtins ir lengvatinio kredito sutartį sudarys po gegužės 16 d., minėtoji valstybės parama bus teikiama nurašant lengvatinio kredito metines palūkanas iki 0 proc., kol bendra šių nurašytų palūkanų suma pasieks 15 proc. investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Jeigu butų savininkai investicijų planą bus patvirtinę ir lengvatinio kredito sutartį sudarę iki gegužės 16 d., valstybės parama kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, bus teikiama pagal ligšiolinę tvarką.

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo taisyklės patikslintos atsižvelgus į Europos Komisijos gaires dėl finansinės paramos schemos derinimo su kitomis paramos formomis.

 Šaltinis  Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos visuomenės informavimo skyrius

Susiję straipsniai