Search
Search

ŠILUMOS KAINA KAUNE NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 2018-31-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. sausio 1 dienos:

– gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,97 ct/kWh su 9 proc. PVM,

– kitiems vartotojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,63 ct/kWh su 21 proc. PVM.

AB “Kauno energija” informacija

 

 

Susiję straipsniai