Search
Search

Informacija Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams

kaunas SVARBI INFORMACIJA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYENAMŲJU PATALPŲ NUOMININKAMS

Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyrius informuoja, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. savivaldybės ir socialinio būsto nuomininkams bus taikomas 2014 m. gruodžio 23 d.LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1487 patvirtintos savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos pagrindu patvirtintas būsto nuomos mokestis.
Apskaičiuojant nuomos mokestį, vietoje sudedamųjų dalių (kaupiamųjų lėšų ir administravimo išlaidų) atsiranda savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis.
Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis eurais apskaičiuojamas įvertinus: nusidėvėjimą (buto ir pastato), buto plotą, vietovę, būsto būklę, patogumus, atsižvelgiama į tai, koks yra namo tipas.
Kauno miesto savivaldybės administracijos informacija

INFORMACIJA SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKAMS

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-521 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo“ patvirtintas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifas – 0,24 Lt su PVM už 1 kv. m. per mėnesį nuomojamo bendrojo (naudingojo) ploto. Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. A-1184 ,,Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės veiklos srityse ir Savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse priemonių plano patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-666 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-521 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo“ pakeitimo“ patvirtintas Kauno miesto savivaldybės būsto ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos administravimo tarifas – 0,07 euro su PVM už 1 kv. metrą (perskaičiuotas iš lito į eurus) per mėnesį nuomojamo bendrojo (naudingojo) ploto. Šis sprendimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. (Europos Sąjungos Tarybos 2014 m. liepos 23 d. patvirtintu sprendimu, Lietuvoje įvesto euro nuo 2015 m. sausio 1 d., euro ir lito perskaičiavimo kursas yra 3,45280 lito už eurą).

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. spalio 9 d. priėmė Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (reg. 2014 m. spalio 9 d. Nr. XII-1215), kuris įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 4 punktu Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-714 patvirtino Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus (sąrašai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. Vasario 12 d.  sprendimu Nr. T-67 ir 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-366). Vadovaujantis šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu, Jums išnuomotos patalpos yra įrašytos į Savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų sąrašą.

Atsižvelgiant į  Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimo dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, 3,  4 ir 6 punktus, Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. sausio 22 d sprendimais Nr. T-25 ir T-26 nustatė pastatų, kuriuose yra Savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų nusidėvėjimui atkurti normatyvus (metais) ir rinkos pataisos koeficientą, taikomą Savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiui apskaičiuoti, o Savivaldybės tarybos  2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-110 nustatė  Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos pataisos koeficientus, rodančius išnuomotos patalpos būklę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo metodika ir Savivaldybės tarybos patvirtintais teisės norminiais aktais, Administratorius nuomininkams rengia išnuomotos  gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio apskaičiavimo aktus.

Įspėjame, kad pradėjus taikyti naują nuomos mokesčio apskaičiavimo metodiką, apskaičiuotos išnuomotos gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis keisis. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas, Savivaldybės būsto nuomininkams nebebus taikomas 0,4 dydžio nuomos mokesčio mažinantis koeficientas.

Apie pasirengimą ir įgyvendinamas priemones, susijusias su išnuomotų gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimu pagal naują metodiką, ir ateityje Jus pastoviai informuosime Jums teikiamų mokėjimo nurodymų (sąskaitų) informacinėje dalyje. Su Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo metodika, aukščiau nurodytais Savivaldybės Tarybos sprendimais galite susipažinti Savivaldybės tinklapyje http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/bustas/. Išsamią informaciją Jums rūpimais klausimais galite sužinoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriuje (J. Gruodžio g. 9, tel. 20 38 61, 20 70 35, 42 52 09, 20 86 15).

Primename, kad vadovaujantis nuomos sutartimi, nuomininkai privalo savalaikiai mokėti ne tik nuomos mokestį, bet ir mokesčius už šildymą, elektrą, vandenį, dujas, komunalines paslaugas, daugiabučio namo bendro naudojimo objektų priežiūros administravimą ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas. Dėl šios prievolės nevykdymo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu su nuomininku gali būti nutraukta nuomos sutartis, o teismo sprendimu nuomininkai ir jo šeimos nariai iškeldinami iš išnuomotų gyvenamųjų patalpų.

Kauno miesto savivaldybės administracija


INFORMACIJA SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKAMS

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-521 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo“ patvirtintas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifas – 0,24 Lt su PVM už 1 kv. m. per mėnesį nuomojamo bendrojo (naudingojo) ploto. Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. A-1184 ,,Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės veiklos srityse ir Savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse priemonių plano patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-666 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-521 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifo patvirtinimo ir sutarties su UAB Kauno butų ūkiu sudarymo“ pakeitimo“ patvirtintas Kauno miesto savivaldybės būsto ir Savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos administravimo tarifas – 0,07 euro su PVM už 1 kv. metrą (perskaičiuotas iš lito į eurus) per mėnesį nuomojamo bendrojo (naudingojo) ploto. Šis sprendimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. (Europos Sąjungos Tarybos 2014 m. liepos 23 d. patvirtintu sprendimu, Lietuvoje įvesto euro nuo 2015 m. sausio 1 d., euro ir lito perskaičiavimo kursas yra 3,45280 lito už eurą).

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. spalio 9 d. priėmė Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (reg. 2014 m. spalio 9 d. Nr. XII-1215), kuris įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 4 punktu Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-714 patvirtino Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus (sąrašai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. Vasario 12 d.  sprendimu Nr. T-67 ir 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-366). Vadovaujantis šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu, Jums išnuomotos gyvenamosios patalpos yra įrašytos į Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų sąrašą.

Atsižvelgiant į Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimo dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, 3 ir 4 punktus, Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. sausio 22 d sprendimu Nr. T-25 nustatė pastatų, kuriuose yra Savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų nusidėvėjimui atkurti normatyvus (metais), o Savivaldybės tarybos  2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-110 nustatė  Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos pataisos koeficientus, rodančius išnuomotos patalpos būklę. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo metodika ir Savivaldybės tarybos patvirtintais teisės norminiais aktais, Administratorius nuomininkams rengia išnuomotos  gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio apskaičiavimo aktus.

Įspėjame, kad pradėjus taikyti naują nuomos mokesčio apskaičiavimo metodiką, apskaičiuotos išnuomotos gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis keisis. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas, Savivaldybės socialinio būsto nuomininkams nebebus taikomas 0,4 dydžio nuomos mokesčio mažinantis koeficientas. Taip pat įspėjame, kad Jūs, kaip Savivaldybės socialinio būsto nuomininkas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu bei Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, kiekvienais metais iki gegužės 1 d. už praėjusius kalendorinius metus privalote deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas). Socialinio būsto nuoma bus nutraukiama, kai Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršys Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi šio įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, gali priimti sprendimą socialinį būstą išnuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis (pagal aukščiau minėtą nuomos mokesčio apskaičiavimo metodiką taikant rinkos pataisos koeficientą 1,2), jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.

Apie pasirengimą ir įgyvendinamas priemones, susijusias su išnuomotų gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimu pagal naują metodiką, ir ateityje Jus pastoviai informuosime Jums teikiamų mokėjimo nurodymų (sąskaitų) informacinėje dalyje. Su Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo metodika, aukščiau nurodytais Savivaldybės Tarybos sprendimais galite susipažinti Savivaldybės tinklapyje http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/bustas/. Išsamią informaciją Jums rūpimais klausimais galite sužinoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriuje (J. Gruodžio g. 9, tel. 20 38 61, 20 70 35, 42 52 09, 20 86 15).

Primename, kad vadovaujantis gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi, nuomininkai privalo savalaikiai mokėti ne tik nuomos mokestį, bet ir mokesčius už šildymą, elektrą, vandenį, dujas, komunalines paslaugas, daugiabučio namo bendro naudojimo objektų priežiūros administravimą ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas. Dėl šios prievolės nevykdymo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu su nuomininku gali būti nutraukta nuomos sutartis, o teismo sprendimu nuomininkai ir jo šeimos nariai iškeldinami iš išnuomotų gyvenamųjų patalpų.

Kauno miesto savivaldybės administracija