Search
Search

Sužinokite, kada jūsų name nebus karšto vandens

Pasibaigus šildymo sezonui, būtina patikrinti ir paruošti šilumos tiekimo tinklus ateinančiam. Šiuo tikslu šilumos tiekimo įmonės kiekvienais metais vykdo tinklų hidraulinius bandymus ir, esant poreikiui, remontuoja vamzdynus. Tai daroma siekiant išvengti avarijų ar šilumos tiekimo sutrikimų kito šildymo sezono metu.

Iki rugsėjo Kauno šilumininkams tenka patikrinti daugiau nei 400 kilometrų po visu miestu išsiraizgiusių šilumos tiekimo vamzdynų. Šilumnešio slėgis juose padidinamas iki 20 bar (darbo režimo slėgis – nuo 4 iki 16 Bar). Silpnos vamzdynų vietos šio slėgio neatlaiko ir trūksta, taip parodydamos, kur reikia remontuoti. Visi rasti nesandarumai sutvarkomi. Tačiau tam reikia laiko ir tenka nuo išorinio tinklo atjungti pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas. Būtent dėl šios priežasties kuriam laikui sustabdomas karšto vandens tiekimas vartotojams.

Apie numatomus hidraulinius bandymus bei planinius remontus, taip pat ir jų grafikus bendrovė informuoja savo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt, skiltyse „Paslaugų teikimo stabdymai / atnaujinimai

Jei informacijos apie darbų termino pratęsimą interneto svetainėje nėra, o karštas vanduo vis dar neįjungtas, bendrovė „Kauno energija“ maloniai prašo gyventojų kreiptis į savo pastato administratorių ar bendrijos pirmininką, nes neretai pasitaiko atvejų, kad šilumininkai darbus jau būna pabaigę, o karšto vandens įjungti nesuskumba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Savo pastato administratorių ar sistemų prižiūrėtojų kontaktus galima rasti AB „Kauno energija“ interneto svetainės skiltyje „Gyventojams/Šilumos suvartojimas Jūsų name“ arba paskelbtus savo laiptinė

Taip pat pasitaiko ir atvejų, kai, vykdant išorinių tinklų hidraulinius bandymus, įvyksta trūkiai pastatų šildymo ir karšto vandens sistemose. Dažniausiai jie įvyksta dėl to, kad pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos nebūna tinkamai ir patikimai atjungtos nuo išorės tinklų. Tokiais atvejais šilumnešio slėgis pastatų šildymo bei karšto vandens sistemose pakyla iki 20 bar ir silpnesnėse jų vietose įvyksta trūkiai (pastatuose bandymai vykdomi tik iki 6 bar slėgiu). Siekdama išvengti trūkių gyventojų patalpose, AB „Kauno energija“ visuomet prašo pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų prieš prasidedant hidrauliniams bandymams, patikimai atjungti pastatų vidaus sistemas nuo išorės tinklų. Pastebėjus bet kokį termofikacinio vandens nutekėjimą, AB „Kauno energija“ prašo nedelsiant pranešti kauniečių aptarnavimo centrui „Mano Kaunas“ nemokamu telefonu 8 800 20 000.

AB “Kauno energija” informacija

Susiję straipsniai