Search
Search

Dėl privalomo lėšų kaupimo

Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai,

2015 m. balandžio 15 d Lietuvos respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 390, pagal kurį visų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai privalo kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Teisės aktai numato, kad gyventojai patys privalo rūpintis savo namo remontu, įsigaliojusi tvarka aiškiai apibrėžė daugiabučių namų gyventojų kaupiamųjų įmokų ribas ir atsakomybę už jų panaudojimą, nustatė kaip šios lėšos turėtų būti kaupiamos.

Tai leis gyventojams laiku ir tinkamai atlikti būtinus namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir kitos namo inžinerinės įrangos) remonto darbus.

Pagal Vyriausybės patvirtintąją tvarką lėšos turi būti kaupiamos, atsižvelgus į namo fizinę ir energetinę būklę, konkretiems bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbams, kuriuos reikia numatyti parengus ilgalaikius namo atnaujinimo planus. Šiuos planus parengs Jūsų namo administratorius ir pagal juos apskaičiuos mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį kurį patvirtinsime kartu su Jumis.

Iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį Vyriausybės nutarimu bus taikomas šis minimalus kaupiamosios įmokos tarifas:

  • daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv.m/mėn.;

  • daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau, – 0,03 Eur/kv. m/mėn.

Namui atnaujinti kaupiamos lėšos bus laikomos atskiroje sąskaitoje ir apskaitomos pagal kiekvieną namą ir kiekvieną buto savininką. Pabrėžtina, kad kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančios kiekvieno patalpų savininko lėšos yra apdraustos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Sukauptos lėšos bus naudojamos tik pagal jų paskirtį ir suderinus su butų ir kitų patalpų savininkais.

Susiję straipsniai