Search
Search

Dėl teritorijos tvarkymo (50 m atstumu aplink namą)

Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-61 pakeitė Švaros ir tvarkos taisyklių 2 p. įrašant tokį trečią sakinį:

Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-559 patvirtino Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles. Šių taisyklių 3 p. numatyta, kad asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas. 

Informuojame, kad gyventojai kurie pageidauja kad teritorijos tvarkymu (50 m atstumu aplink namą) pasirūpintų UAB Kauno butų ūkis,  turi pateikti daugumos daugiabučio namo butų savininkų prašymą. Dėl sutarties pasirašymo ir aplinkos tvarkymo įkainio tarifo patvirtinimo prašome kreiptis į Jūsų namo vadybininką.  

Susiję straipsniai