Search
Search

Postūmis renovacijai: supaprastintos sąlygos daugiabučių modernizavimui naudojant skydus

Aplinkos ministrui patvirtinus Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus sąlygų aprašo pakeitimus, keičiasi paraiškų teikimo terminas bei privalomieji reikalavimai. Tikimasi, kad naujieji pakeitimai leis paspartinti senų daugiabučių renovacijos tempą.

Naujoje kvietimo tvarkoje nebelieka privalomo reikalavimo šiltinant namo stogą naudoti standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (skydus). Tai išlieka kaip rekomendacinio pobūdžio priemonė. Tačiau bent 60 % išorinių sienų šiltinimo darbų turi būti atlikta naudojant skydus (iki šiol buvo reikalaujama 100 %). Šis reikalavimas nebetaikomas pastato cokolinei daliai.

Dar viena naujovė, supaprastinanti kvietimo sąlygas – nebebus privaloma keisti rūsio ir kitų nešildomų patalpų langų. Langų keitimo poreikis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į jų fizinę būklę. Taip pat nustatyti specialieji reikalavimai projektams dėl balkonų, lodžijų, sušvelnintos sąlygos dėl šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcijų.

Mėnesiu pratęstas ir paraiškų teikimo terminas. Paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) galima teikti iki š. m. spalio 30 d. APVIS aplinkoje. Kvietimui iš viso skiriama 200 mln. eurų statybos rangos darbams finansuoti.

Vieno daugiabučio renovacijai skiriama 30 % valstybės paramos energinio efektyvumo priemonėms, papildoma 20 % parama šildymo ir karšto vandens sistemoms. Valstybė taip pat 100 % finansuoja projekto parengimo, statybų techninės priežiūros ir administravimo išlaidas. Projektams numatomas lengvatinis kreditas. Atnaujinus daugiabutį namą turi būti pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 %, lyginant su sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.

Įgyvendinant skydinės renovacijos projektus, Lietuvoje pirmą kartą pastatų atnaujinimui bus naudojami gamykloje pagaminti fasado skydai, objekte sumontuojami be papildomo apdirbimo. Ne mažiau kaip 15 % skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus).

Skydų naudojimas daugiabučio atnaujinimo procese leidžia ne tik padidinti pastato energinį efektyvumą, bet ir pagreitinti renovacijos procesą, sumažinti darbų apimtį statybvietėje. Šiuo metu pastato atnaujinimo darbai objekte vidutiniškai užtrunka 9-15 mėn. Įdiegus modulinę technologiją renovacijos procesai pagreitėtų kelis kartus.

Primenama, pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administratoriai, savivaldybės bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Šaltinis: www.apva.lt 

Susiję straipsniai