Search
Search

Priimamos paraiškos pastatų atnaujinimui naudojant skydus

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimus teikti paraiškas daugiabučių, viešosios paskirties pastatų ir Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų bandomiesiems atnaujinimo projektams naudojant skydus. Tam skirta 10 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo (RRF).

Pirmą kartą Lietuvoje taikomas senų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) būdas naudojant pagamintus gamykloje standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminius, leidžia pagreitinti renovacijos procesą, sumažinti darbų apimtį statybvietėje, padidinti pastatų energinį efektyvumą, užtikrinti konstrukcijų ilgaamžiškumą.

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, turi būti pasiekta ne mažesnė kaip A pastato energinio naudingumo klasė, šiluminės energijos sąnaudas reikės sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., palyginus su sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis daugiabučių namų kvietimui siūloma laikyti energinį efektyvumą didinančias priemones, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ priede.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis viešosios paskirties pastatams ir Turto banko patikėjimo teise valdomo pastato kvietimams siūloma laikyti energinį efektyvumą didinančias priemones: šildymo ir/ar (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių, vėdinimo ir rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, stogo įrengimas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų skydus, išorinių pastato sienų šiltinimas skydais. Taip pat cokolio, perdangų, kurios ribojasi su išore, rūsio perdangos, grindų ant grunto, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas, lauko ir tambūro durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, apšvietimo sistemos, katilinės modernizavimas, energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimas.

Tikimasi, kad finansinė parama bandomiesiems demonstraciniams daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektams panaudojant modulines izoliacines sistemas iš organinių žaliavų ir jų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl masinio šių sprendimų taikymo leis paspartinti pastatų renovaciją didinant jų energinį efektyvumą, prisidedant prie CO2 sumažinimo ir greitesnio statybos proceso.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. rugsėjo 18 d.

Daugiau informacijos https://www.apva.lt/kvieciame-teikti-paraiskas-pastatu-atnaujinimo-naudojant-skydus-projektams/ 

Šaltinis: Aplinkos projektų valdymo agentūra, 

Susiję straipsniai