Search
Search

Lėšos daugiabučių namų priežiūrai bus planuojamos ir naudojamos skaidriau

2015-11-26 Siekdamas, kad daugiabučių namų priežiūros ir remonto darbai būtų planuojami efektyviai, o lėšos naudojamos skaidriai, aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas patvirtino pavyzdines daugiabučio priežiūros ir finansinio plano bei administratoriaus veiklos ataskaitos formas.

Vadovaudamiesi patvirtinta Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdine forma, administratoriai planuos metines išlaidas namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugoms ir šių objektų atnaujinimo (remonto) darbams vykdyti, kaups šiems darbams reikalingas lėšas. Tai užtikrins skaidresnį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų lėšų namo bendrosioms reikmėms planavimą.

Patvirtintoje Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos formoje nustatomi reikalavimai administratoriams. Jie turės išsamiai atsiskaityti už metinių planų vykdymą, pateikdami duomenis apie konkrečias atliktas paslaugas, atnaujinimo darbus, nurodydami darbų mastą, kiek paslaugoms ir darbams planuota ir panaudota lėšų ir t.t.  Taip siekiama skaidraus lėšų panaudojimo ir išsamaus administratoriaus atsiskaitymo už atliktus darbus ir panaudotas lėšas.

Šaltinis  Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos visuomenės informavimo skyrius

Susiję straipsniai