Search
Search

Priešgaisrinė sauga daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

Kauno butų ūkio atstovai dalyvavo priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos organizuotame susitikime su daugiabučių namų administratoriais, kurio tikslas – gaisrų prevencija gyvenamuosiuose namuose. Susitikimo metu aptartos dažniausiai pasitaikančios problemos daugiabučiuose namuose, susijusios su gaisrų prevencija. Gaisrinę saugą reglamentuoja Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“.

Dažniausiai pasitaikantys priešgaisrinės saugos reikalavimų neatitikimai

Rakinamos aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų durys, liukai.
Suprantamas butų savininkų noras apsaugoti savo turtą, taip pat noras palaikyti tvarką bendrojo naudojimo patalpose jeigu į jas patenka pašaliniai asmenys, tačiau holų, koridorių duris rakinti griežtai draudžiama. Jeigu užraktai vis dėlto įrengiami, užraktas turi turėti:
1. stacionarų atrakinimą iš vidaus
2. arba automatinį atrakinimą suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai
3. arba durys gali būti atrakinamos iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu.

Bendrojo naudojimo laiptinėse, koridoriuose, balkonuose, avariniuose išėjimuose laikomos degios medžiagos ir daiktai, trukdantys žmonių evakavimuisi gaisro atveju.
Pašalinius daiktus laikyti, sandėliuoti bendrojo naudojimosi laiptinėse, rūsiuose, holuose, palėpėse yra draudžiama. Jeigu pastebėjote, kad daiktai visgi laikomi – informuokite apie tai daiktų savininką arba namo administratorių.

Už ką atsakingi butų savininkai
Vadovaujantis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis, gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:
Naudotis tik techniškai tvarkingais elektriniais buitiniais, šildymo prietaisais, elektros instaliacija, tinkamai juos eksploatuoti;
Nepalikti be priežiūros gaminamo maisto ant viryklių ar krosnelių;
Gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Patalpose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

Raginame gyventojus būti supratingiems, įsirengti dūmų detektorius. Tai gali išgelbėti ne tik jūsų, jūsų šeimos narių, bet ir kaimynų gyvybes.
Primename, kad butų savininkai taip pat atsakingi už tvarką bendrojo naudojimo patalpose (koridoriuose, rūsiuose, laiptinėse). Jeigu pastebėjote, kad jūsų namo bendrojo naudojimo patalpos netvarkingos, apie tai turėtumėte pranešti namo administratoriui.
Su Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis galite susipažinti paspaudę ant šios nuorodos.

Susiję straipsniai