Sutaupytų mokesčių skaičiuoklė

Namo vidutinis buto plotas:

20
100
UAB Kauno butų ūkis Vidutinė rinkos kaina
Administravimas
Namo techninė priežiūra
Šildymo sistemų priežiūra
Viso

Skaičiavimai preliminarūs, susisiekite su UAB Kauno butų ūkiu dėl tikslesnių paslaugų įkainių.
*Vidutinė rinkos kaina paremta pagrindinių administratorių pagal 2018 metų įkainius.
Visos kainos nurodytos su PVM.

Su Kauno butų ūkiu sutaupysite:

Per 1 mėnesį: X

Per 1 metus: X

Per 5 metus: X

Naujienos

Bendrovė keičia pavadinimą į UAB Kauno butų ūkis

Kauno daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros bendrovė UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis keičia pavadinimą į UAB Kauno butų ūkis. Įmonės pavadinimo keitimas atliktas orientuojantis į bendrovės veiklą ir jos specifiką. Šie pokyčiai padės kryptingai stiprinti mūsų pozicijas Kauno miesto rinkoje. Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus pavadinimą bendrovės veikla nepakinta, ji toliau vykdo savo įsipareigojimus klientams ir partneriams. 

Dėl privalomo lėšų kaupimo

Gerbiami butų ir kitų patalpų savininkai,

2015 m. balandžio 15 d Lietuvos respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 390, pagal kurį visų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai privalo kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Teisės aktai numato, kad gyventojai patys privalo rūpintis savo namo remontu, įsigaliojusi tvarka aiškiai apibrėžė daugiabučių namų gyventojų kaupiamųjų įmokų ribas ir atsakomybę už jų panaudojimą, nustatė kaip šios lėšos turėtų būti kaupiamos.

Skaityti daugiau

Dėl teritorijos tvarkymo (50 m atstumu aplink namą)

Kauno miesto savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-559 patvirtino Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles. Šių taisyklių 3 p. numatyta, kad asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas. 

Skaityti daugiau